Roztoczepedia

Witamy na roztoczu!

Roztocze to malownicza kraina łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. Przebiega z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód aż do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Roztocze podzielone jest na trzy części : na Roztocze Zachodnie z takimi miastami jak Kraśnik czy Szczebrzeszyn, Roztocze Środkowe z takimi miastami jak Biłgoraj czy Zamość oraz Roztocze Wschodnie podzielone między Polską, a Ukrainą z takimi miastami jak Lwów czy Żółkiew.

ROztocze w Polsce

Formy ochrony przyrody

Promowanie i wdrażanie

Roztoczański Park Narodowy leży na Roztoczu Środkowym. Powstał w 1974 r. Obecnie obejmuje powierzchnię 8481,76 ha, z czego 92 proc. zajmują lasy. Ochroną ścisłą jest objętych ponad 880 ha (ok. 10 proc.) lasów Parku. Otoczony jest strefą ochronną, która wynosi 38 tys. ha.

Rozwój

Zasady zrównoważonego rozwoju

Istotą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń przez odpowiednie kształtowanie proporcji pomiędzy kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.

Zasoby

Odpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi

Oczywistą rzeczą jest, że bez wykorzystywania zasobów naturalnych nie moglibyśmy przeżyć i funkcjonować. Niestety zasoby te są wykorzystywane szybciej niż są w stanie się odnowić. Z tego powodu Unia Europejska wprowadziła plan długoterminowej strategii ograniczania szkód wyrządzonych poprzez nadmierne zużywanie zasobów naturalnych.

Ekologia w rolnictwie

Upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej oraz metod ekologicznych w rolnictwie

Rolnictwo to główna forma działalności gospodarczej na Roztoczu. Walory przyrodnicze terenu umożliwiają przeprowadzania działań rolniczych, a konieczność ochrony środowiska na Roztoczu w związku z rolnictwem , powoduje wprowadzenie metod ekologicznych.

Ochrona

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych

Siedliska przyrodnicze – to pojęcie wprowadzone przez prawo Unii Europejskiej w ramach wyznaczania sieci obszarów Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Sieci Natura 2000 powstały w celu identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych, na których występują cenne dla wspólnoty gatunki zwierząt i roślin.

Szalki rowerowe

Szlaki rowerowe Roztocza

Siedliska przyrodnicze – to pojęcie wprowadzone przez prawo Unii Europejskiej w ramach wyznaczania sieci obszarów Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Sieci Natura 2000 powstały w celu identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych, na których występują cenne dla wspólnoty gatunki zwierząt i roślin.